جستجوی طرح در همیاری روستا

شما در حال مشاهده نسخه آزمایشی سامانه همیاری روستا هستید
نسخه آزمایشی سامانه همیاری روستا

همانطور که در مقاله کرادفاندینگ چیست؟  عنوان شد ، بواسطه ایجاد بسترهای اینترنتی ، مدل های کسب و کاری جدیدی نیز شکل گرفتند و یکی از تأثیرات خود را نیز بر نحوه تأمین مالی گذاشتند که نمونه آن ایجاد ابزار جدید تأمین مالی جمعی است . بواسطه سرعت بالایی که اینترنت در عبور از مرزهای جغرافیایی و اقتصادی کشورها داشت ، دامنه این تحولات را در اغلب کشورها به خوبی دیده میشود؛ امروزه در حالی سخن ازمفاهیم تأمین مالی جمعی به میان می آید که طبق آمارهای مختلف حداقل 170 کشور در جهان ، تجربه تأمین مالی جمعی در کشور خود را تجربه کرده اند؛ پرواضح است که سهم کشورهای پیشرفته تر بواسطه آگاهی جامعه از منافع حاصل از چنین روشی برای تأمین مالی و نیز ضریب نفوذ بالای اینترنت و درآمد سرانه بالا ، بسیار بیشتر از کشورهای کمتر برخوردار یا فقیر است. تنها در سال 2018 میلادی حدود 100 میلیارد دلار از این روش ، برای پیشبرد طرح های کارآفرینانه و محرومیت زدایی تأمین مالی شده است که این عدد نزدیک به کل تولید ناخالص داخلی ایران است . در سال 2018 میلادی حدود 9/6 میلیون کمپین در سراسر جهان در این روش اجرا شده اند که حدود%23 از آنها در جذب کامل مبلغ مورد نیاز خود ، موفق عمل کرده اند . طرح های موفق شده به طور میانگین29000 دلار جذب منابع داشته اند و به طور میانگین توانسته اند حمایت حداقل300 نفر را به خود جلب نمایند. این در حالی است که در طرح های ناموفق ، حدود47 نفر حامی ، به حمایت پرداخته اند و در حدود 9 هفته از شروع معرفی طرح ، به شکست رسیده اند. این درحالی است که طرح های موفق در حدود 4 ماه پس از معرفی موفق به جذب کامل منابع مورد نیاز شده اند. تعداد نفرات تیم های هر طرح به طور میانگین ، 4 نفر بوده است و با احتساب این موضوع حدود 18 میلیون نفر از مردم جهان ، اقدام به تأمین مالی از این روش کرده اند و طرح های موفق پس از جذب کامل منابع ، به طور میانگین حدود 22 نفر را به اشتغال واداشته اند که در نهایت ، این منابع منجر به اشتغال زایی حدود 98 میلیون نفر شده است. همچنین هر حامی به طور میانگین مبلغ 99 دلار را برای هر طرح ، حمایت کرده است .

آمارهای کشورهای مختلف در آسیا که به صورت رسمی ارائه شده است نشانگر افزایش توجه اقتصادهای محلی به این موضوع است:


(ارقام به میلیارد دلار است)

   کشور

 مبلغ

   درصد

چین

 350

   %99 

اندونزی

1.45

 

استرالیا

1.17

 

ژاپن

1.07

 

کره

0.75

 

هند

0.54

 

سنگاپور

0.49

 

رژیم اشغالگر قدس

0.29

 

نیوزلند

0.27

 

 

در بین مدلهای کرادفاندینگ ، سهم مدل قرض (وام) %93 بوده است و مابقی مدلهای تأمین مالی جمعی ،تنها حدود %7 را به خود اختصاص داده اند همچنین بر خلاف تصور عموم که روش تأمین مالی جمعی ، روشی مناسب برای تأمین مالی بنگاه ها و کسب وکارها است ، آمار حاکی از آن است که %64 از منابع حمایت از طرح های افراد حقیقی رفته اند در حالی که تنها %17 به سمت بنگاه ها و کسب و کارها ، هدایت شده اند . این امر نشانگر پتانسیل واقعی ای روش در جلب حمایت سرمایه گذاران در حمایت از طرح های اشخاص و توسعه اشتغال زایی است .